Kontakt

Potsdamer Straße 69
D-10785 Berlin

Tel.: 030 / 94 04 76 73
Fax: 030 / 25 04 36 59

E-Mail: info@segud.de

 

Willkommen

Türk vatandaşı gerçek bir kişinin ya da bir Türk şirketinin Almanya`da işletme kurması,

oturma izni

 

Aşağıdaki yazı, işyeri kurmak ya da şirketinin Almanya`da bir kolunu açmak ve Almanya´da ikamet izni almak isteyenlere temel ve genel bilgileri iletmek amacıyla yazılmış. Burada, detaylara girilmemiştir. Ayrıca, her girişimcinin ya da şirketin konumu aynı değildir. Bu nedenlerden konu, mutlaka uzmanlarla görüşülmelidir.

  

I. Federal Almanya´da yabancıların serbest iş yapmaları ve oturma izni

Federal Alman Oturma Yasası (Aufenthaltsgesetz), yabancıların serbest is yapmasınını 21 inci paragrafta düzenlemiştir. 01.08.2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni metnin birinci maddesine göre

„ (1) Bir yabancıya serbest iş yapak üzere oturma izni, eğer

1. Ekonomik çıkar ya da bölgesel bir ihtiyaç varsa,

2. Ekonomi üzerindeolumluetkiler bekleniliyorsa,

3. Uygulanmasının finansmanı, öz sermaye ya da birkreditaahhüdü ile garantilenmişse,

verilebilir.

Bu maddede öngörülen koşullarındeğerlendirilmeside, özellikle dikkat edilen kriterler şunlardır:

“Sözkonusu fikrinin sürdürülebilirliği,

Girişimcinin ticari deneyimi,

Yatırılansermayenin miktarı,

İstihdam ve meslek eğitimi durmuna ilişkinetkisi ve

Yenilik vearaştırmayakatkısı...”

Serbest iş yapmak isteyen Türk vartandaşı, Almanya´da serbest iş kurma ve Almanya´da ikamet izni başvurusunu, genel olarak Türkiye´deki Alman Elçiliği üzerinden yürütür. Eğer başka bir amaçla Almanya´da yaşıyorsa ve oturma izni varsa, serbest iş yapma başvurusunu Almanya´da yapar.

Yapılacak bir başvuru için, öncelikle kapsamlı bir fizibilite (Konzept) çalışması yapılmalıdır. Konzepte yasanın öngördügü krıterler de dikkate alınmalıdır.

II. Bir Türk şirketinin Almanya`da işletme (şube) kurması

Alman yasalarına göre; yabancı bir ticari kuruluşun, Almanya´da faaliyet gösterebilmesinin şu yolları vardır:

a. Yavru işletme oluşturmak (Tochtergesellschaft),

b. Bağımsız şube açmak (selbständige Niederlassung),

c. Bağımlı şube açmak (nicht selbständige Niederlassung),

d. Temsilcilik açmak (Repräsentanz).

Bunlardan uygun olanın seçilmesinde, Almanya`da kurulması düşünülen sirket ile Türkiye´deki ana şirketin ilişkileri ve şubeyi kuracak olan girişimcilerin beklentileri, belirleyici olacaktır. Ayrıca, hukuki koşullar da bu seçimde önemli rol oynar.

II.1. Yabacılar yasasından doğan zorunluluk

Bir ticari kuruluşun Almanya´ da ticari faaliyette bulunabilmesinin ön koşulu, işletmeyi yürütecek olan gerçek kişinin, serbest iş yapmayı da kapsayan bir oturma izinine sahip olmasıdır. Yani yukarıda genel olarak değindigimiz gerçek kişiler, serbest iş yapabilme kosullarını yerine getirilmelidirler.

Ayr+rica bu koşullar, şubeyi yürütecek olan müdür ya da ana şirketin atayacağı tam yetkili memur (Prokurist) için de geçerlidir.

II.2. Formaliteler ve Belgeler

II.2.1 Ticari faaliyetin bildirilmesi
Bildiri, yetkili ekonomi dairesine yapılır. Bu daireler, işletmenin açılacağı bölgenin belediyeleri bünyesindedir. Bildirim için aşağıdaki evraklar gerekir:

Başvuruyu yapan kimsenin kimlik belgeleri:
Bildirim için başvuru yapan kimsenin kimliğini, nufus cüzdanı ya da pasaportla kanıtlanması, ayrıca;

 • Başvuruyu yapan kimsenin, üçüncü şahıs (hakiki ya da tüzel) adına hareket etme yetkisinin olması;
  Başvuruyu yapan; şirket müdürü, yetkili yönetim kurulu üyesi ya da tam yetkili memur (prokurist) ise, ticaret sicil kayıtları (sicilde, söz konusu kişilerin adlarının tescilli olması gerekir);
 • Yapılacak iş, izin gerektiriyorsa, izin belgesi;
 • Türk vatandaşlarının, başta belirttiğimiz oturma izini.

Ana şirketle ilgili belgeler

Türkiye´de ticaret siciline kayıtlı bir şirketin, ilgili kayıt belgeleri ve çevirileri (genelde şart olmamasını rağamen çevirilerin, onaylı olmasında yarar vardır) sunulmalıdır.

Ayrıca, Almanya dahilide bir adres ve Almanya dahilinde bir yetkili gereklidir. Almanya´daki yetkilinin adına düzenlenmiş vekâletname sunulmalıdır.

Makul bir neden varsa, iyi hal belgesi ve ticari kayıt merkezinden belge istenebilir.

İşletme mekanın varlığının kanıtı için, kira sözleşmesi ya da kiraya verenin tastiki istenebilir.

 

II.2.2 Ticaret siciline tescil işlemi

Türkiye`de olan bir ticari kuruluşun Almanya`daki şubesini ticaret siciline kayıt başvurusu

Ana şirketi anonim şirket olan bir şubenin ticaret siciline kayıt başvurusu, ana şirketin yönetim kurulu tarafından,

ana şirketi limited şirket olan şubenin kayıt başvurusu ise ana şirketin müdürü tarafından yapılır. Tescil başvurusu, şubenin açılacağı bölgenin mahkemesine verilir.

Eğer ana şirket Almanya´da birden fazla şube açmak istiyorsa, bir ticaret sicili, esas sicil olarak seçilir ve tüm diğer şubelerle ilgili başvurular da oraya yapılır.

Ana kuruluşla ilgili şu bilgiler gereklidir:

Türkiye´deki yasalara göre merkez işletmenin ticaret siciline kaydı öngörülmüşse

 • Hukuki biçimi
 • İşletme unvanı (firma) ve merkez adresi
 • Ticari faaliyet alanı ya da alanları
 • Șirket sözleşmesinin imzalandığı tarih
 • Müdür olan kişi ya da yönetim kurulu ve bunların yetkisi,
 • Șirket ana sermayesinin miktarı
 • Varsa, şirketin sözleşmesininsüresi

Șube ile ilgili gerekli bilgiler

 • Șubenin adresi ve faaliyet alanı
 • Kuruluş kararının alındığı tarih
 • Șubenin faaliyetlerini mahkeme ve mahkeme dışı daimi temsil yetkisine sahip kimseler ve temsil yetkisinin belirtilmesi

Ekler:

 • Gerekliliğinde, üçüncü şahıslar (gerçek ya da tüzel) adına hareket edebilme vekaleti,
 • Müdür, yönetim kurulu üyesi ya da tam yetkili memur (Prokrurist) söz konusuysa, ticaret sicili kayıt belgesi
 • Ana işletmenin halen faaliyette olduğunun kanıtı,
 • Eğer şube, Alman yasalarına göre izin gerektiren alanlarda faaliyet gösterecekse, izin belgesi,
 • Șirket sözleşmesinin tastiklenmiş kopyası ve sözleşmenin tastiklenmiş çevirisi,
 • Müdür ya da yönetim kurulu üyelerinin tastiklenmiş imzaları.